Top banner right

Søndag, 29 maj 2016 10:34

Nye Borgerlige får hug af transkønnede

Af Kategori Politik & Samfund
Vi har bedt Ketil Wanthe Rasmussen fremsende et billede efter eget valg, men det har han ikke gjort. Vi bringer derfor profilbilledet fra hans Facebookprofil. Indsat set uddrag af hans indlæg på Out & Abouts Facebookside. Vi har bedt Ketil Wanthe Rasmussen fremsende et billede efter eget valg, men det har han ikke gjort. Vi bringer derfor profilbilledet fra hans Facebookprofil. Indsat set uddrag af hans indlæg på Out & Abouts Facebookside. Foto: Facebook/collage af Pilu Ottosen.
Bedøm
(0 Stemmer)

Lørdag bragte Out & About et længere indlæg fra Nye Borgerliges bestyrelsesmedlem i Gentofte, Ketil Wanthe Rasmussen de Andrade, som handlede om fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiatriske sygdomme. I indlægget kalder han blandt andet transkønnede for syge og handicappede. Han får nu svar på tiltale fra en række organisationer og transkønnede.

Ketil Wanthe Rasmussen de Andrades postede sit indlæg på Out & Abouts Facebookside, samt andre LGBT-relaterede sider. Hvis du ikke allerede har læst indlægget kan du læse det her.

Out & About har ikke taget stilling til indlægget men opfordret interesserede til at komme med en kommentar. Det har mange benyttet sig af, og kommentarernes forskellighed afspejler emnets kompleksitet.

Vi bringer kommentarerne herunder, og arbejder desuden på en udtalelse fra Alternativet, som Ketil Wanthe Rasmussen de Andrade omtaler i sit indlæg.

Kommentar fra LGBT Danmark
LGBT Danmark mener ikke, at transkønnethed er en somatisk sygdom. Vi mener heller ikke, at det er psykisk sygdom, som kræver behandling. Det gør Sundhedsstyrelsen heller ikke. Vi opfatter transkønnethed, som en naturlig del af menneskeheden, lige som det at være venstrehåndet – uden at ville sammenligne æbler og pærer. LGBT Danmark ser gerne, at transkønnede får mulighed for at tilpasse deres krop med deres kønsidentitet.

LGBT Danmark arbejder derfor for, at flytte transkønnethed fra diagnosekoden "DF64 Kønsidentitetsforstyrrelse med underkoder" i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) til en placering, hvor diagnoserne ikke kan opfattes som en sygdom, lidelse eller seksuel tilstand, og at diagnoseteksterne ændres, så heller ikke de kan opfattes som en sygdom, lidelse eller seksuel tilstand.
Vi ønsker, at transkønnede ved denne flytning af diagnosekoden, får mulighed for behandling på lige fod med alle andre, som for eksempel ikke udvikler nok østrogen eller testosteron, eller ikke selv udvikler bryster med videre.

LGBT Danmark ved godt, at transkønnede ikke går fri af psykiske sygdomme eller lidelser. Vi bliver ramt lige som andre mennesker. Når det sker, skal vi have tilbud om behandling. Vi er slet ikke uenige om, at psykisk sygdom er stigmatiserende, men da vi ikke opfatter transkønnethed, som en psykisk sygdom, er der ingen grund til at give det den betegnelse. For når transkønnede bliver opfattet som psykisk syge, får det nogle helt konkrete konsekvenser:

Transkønnede får blandt andet afvist sundhedsforsikringer, fordi nogle ser transkønnethed som en personlighedsforstyrrelse. Det kan også have den konsekvens, at transkønnede risikerer ikke at blive inddraget i egen behandling i sundhedsvæsenet. Og da transkønnethed ikke er særlig udbredt, er der mange i sundhedsvæsenet, som ikke har den nødvendige viden.

Vi er slet ikke uenige om, at psykisk sygdom er stigmatiserende, og at der er meget tabu omkring lidelserne. Derfor arbejder Sundhedsstyrelsen også på at bekæmpe det med kampagner som ’En af os’. Det er en god kampagne, som vi bakker op om.

 

Kommentar fra Socialdemokratiets sundhedsordfører og næstformand for Sundheds- og Ældreudvalget, Flemming Møller Mortensen
”Man kan undre sig over, at Nye Borgerlige føler trang til at blande sig i den her debat, når de tilsyneladende hverken har sat sig ordentligt ind i fakta eller forstår de dybe følelser, som knytter sig til den her sag.”

”Selvfølgelig er det ikke en sygdom at være transkønnet. Det har et flertal i Folketinget slået fast for flere år siden. Det virker ærlig talt lidt virkelighedsfjernt, at Nye Borgerlige har det synspunkt.”

”Det er noget vrøvl, at der ikke også fremover er et argument for at give transkønnede lægehjælp, bare fordi et politisk flertal i Folketinget nu presser sundhedsministeren til at flytte diagnosekoden til et afsnit, der ikke er stigmatiserende. Vi hjælper jo også gravide og nyfødte i vores sundhedsvæsen, og de er jo heller ikke syge.”

”Det er et stort skridt fremad for transkønnedes rettigheder, at vi nu får flyttet diagnosekoden for transkønnede, og det synes jeg, Nye Borgerlige burde glæde sig over i stedet for at stemple en af vores mest sårbare minoriteter som psykisk syge.”

 

Kommentar fra formanden for Foreningen Af Transkønnede I Danmark, Irene Haffner
Foreningen Af Transkønnede I Danmark finder det pågældende indlæg både dumt og uden holdbar argumentation.
At være transkønnet er ikke forbundet med smerte og sociale forstyrrelser. Det opstår netop når man ikke accepteres som transkønnet. Og Ketil Wathne Rasmussen de Andrades argumentation minder i sin udtalelse om den beskrivelse man havde i sundhedsloven for nogle år siden.

Det er noget vrøvl, og enhver med lidt indsigt i transkønnedes liv og verden ved, at man først falder i harmoni med sig selv, og får et godt socialt liv, når man accepteres som den man er og føler sig om.

At betragte transkønnede som psykisk syge er på kant med menneskerettighederne, som netop fastslår individets ret til selv at forme og bestemme over eget liv, og argumentet med at det krænker andre med en psykisk sygdom er noget vrøvl. Psykisk sygdom er en forringelse af ens livskvalitet, mens det at blive set som ligeværdig borger når man er transkønnet, beriger ens livskvalitet.

Det er netop denne berigelse af de transkønnedes livskvalitet det handler om.

Men Ketil Wathne Rasmussen de Andrade (godt at navne ikke kan dianogsticeres som en psykisk sygdom - så havde dette været et oplagt tilfælde!) føjer bare sig selv til listen af mennesker der hverken har indsigt eller empati til at sætte sig ind i andre menneskers grundvilkår.

Men lad os slå fast: Transkønnethed er ikke en sygdom, det er en af naturens varianter der har eksisteret lang tid før der var noget der hed en psykiater.

 

Kommentar fra Vibe Grevsen, forhenværende talsperson i LGBT Danmark
Intentionen bag beslutningsforslag B7 var at fjerne transkøn fra sygdomslisten, og klassificere transkønnedes behandling ud fra de konkrete behandlingsbehov de kommer med, ligesom man gør, når det drejer sig om den øvrige befolkning. Når en ciskønnet kvinde får behandling for uønsket hårvækst, så diagnosticerer man den uønskede hårvækst, og registrerer denne som behandlingsindikation.

Når en ciskønnet mand får behandling for uønsket udvikling af bryster, så diagnosticerer man gynækomasti, altså brystvækst, og registrerer dette som behandlingsindikation og så fremdeles. I Danmark har vi vedtaget ved lov, at alle skal have lige adgang til behandling i sundhedsvæsenet. Det ligger helt på linje med princippet om ligebehandling, når beslutningsforslag B7 ønsker at behandlingsindikationen er det konkrete helbredsproblem et menneske behandles for når personen er transkønnet såvel som det er, når personen er ciskønnet, og det er noget der har været argumenteret for i mange år også i LGBT Danmark som uddybet i denne skrivelse

Man skal ikke diagnosticere menneskers kønsidentitet, ligesom man jo heller ikke diagnosticerer deres seksualitet, tro eller etnicitet. Såfremt mennesker har behandlingsbehov, skal man forholde sig konkret til de behov de møder sundhedsvæsenet med.

Jeg har spurgt LGBT Danmark hvad baggrunden var for at nuværende talsperson valgte at afvige fra dette mangeårige arbejde, som en bred skare af personer og organisationer havde bidraget til, men har ikke fået svar herpå.

 

Kommentar fra Tanya Randstoft
Det undrer mig slet ikke. - Det er mange af de fordomme jeg bliver mødt med, ikke noget jeg ikke har hørt før...
Hvis partier navngav sig efter deres faktiske politik og holdninger ville dette parti kalde sig "Fordoms partiet for hvide kristne cishets"...

 

Kommentar fra Lars Koch
Det er jo korrekt mht kropsforstyrrelser. Begrebet sygdom dækker også over denne betegnelse, som transkønnethed vel må betegnes som. Synes dog det er lidt ærgerligt at man kun ønsker at spørge LGBT og liste A (iflg. artiklen på hjemmesiden), da langt de fleste svar er givet på forhånd herfra. Hvad med lidt saglige personer? Læger, psykologer o.lign? https://da.wikipedia.org/wiki/Sygdom

 

Kommentar fra Nickey Senex Fregerslev
I betragtning af, at Å og ikke A specifikt nævnes i indlægget, burde I virkelig sørge for at få en kommentar fra Å, da deres holdning tydeligt fordrejes voldsomt her. Derudover håber jeg virkelig, at I får nogle transkønnede på banen, så dem det drejer sig om, selv får lov at ytre sig.

Svar fra Out & About
Hej Nickey,
Vi arbejder på en kommentar fra Alternativet, samt transkønnede som du jo helt rigtigt fremhæver, at det handler om.

 

Kommentar fra Claus Bendix Olsen
Da han skriver han selv er homoseksuel var han selv syg for ikke så mange år side. Siden da er homoseksuelles fjernet fra listen. Homoseksualitet kan også give sociale problemer, så i hans optik burde der stadig væk være en sygdom eller hvordan. Hvad der er sygdom eller ej er noget der ændres hele tiden, og alt der giver udfordringer behøver ikke være en sygdom

 

Kommentar fra Pernille Christine Jørgensen
Jeg er læge. Og lesbisk. Og har lidt af psykisk sygdom (depression). Og så er jeg faktisk meget enig i meget af det, der bliver fremhævet. Særligt det med, hvorfor det er så slemt, hvis det er en sygdom. Og jeg er også enig i, at det er krænkende af psykisk syge, at det er ih og åh så forfærdeligt at være det.

Ikke for at provokere, men for at blive klogere, savner jeg nogle reelle (og ikke bare følelsesmæssige) argumenter for, hvorfor transkønnethed IKKE er en psykisk sygdom?

 

Kommentar fra Vitória Ramos Da Silva
Nu må det da snart være nok! Fra psykisk syge til handicappede. Aha?!! Hvad er meningen tænker jeg bare? Det utroligt, at vi nødvendigvis skal leve i en verden/land hvor alle mennesker simpelthen skal lægges i en eller anden form for "kategori". Jeg ved som både transkønnet og menneske, at vi alle har vores problemer på den ene eller anden måde. Nogle er blot stærkere end andre og ønsker bestemt, at gøre noget ved det for netop, at leve et så lykkeligt liv som muligt, som vi i bund og grund alle fortjener som MENNESKER!
Men i stedet for, har det sjovt nok altid været vigtigere at finde en eller anden slags diagnose til en hver, især dem som er anderledes og skiller sig ud, specielt i et land som Danmark. Heldigvis er der ingen af os der er ens, og jeg er simpelthen så træt af, at vi alle skal dømmes på den ene eller anden måde! Jeg tror at hvis vi alle blot fik lov til at være den vi er, og få den støtte vi alle hver især har brug for, og folk holdte sig til at passe dem selv, så havde verdenen ikke set sådan ud som den gør i dag!

 

Kommentar fra Simon Gjerløv
Der er ikke noget "afskyvækkende" eller forkert ved kvinder, eller det at være kvinde. Jeg er bare IKKE en kvinde, og finder det som transmand derfor krænkende, at blive kaldt eller opfattet som kvinde. På samme måde, som jeg gør, når samfundet kræver, at kategorisere og stemple mig som psykisk syg, eller når nogen betegner mig som handicappet, for det er jeg heller IKKE. Jeg har stor forståelse for og sympatiserer med de udfordringer, som psykisk syge og handicappede mennesker har. Mange transkønnede har et behandlingsbehov, det kræver som alt anden behandling en diagnose, MEN denne eller de diagnoser, som transkønnede har brug for, for at opnå behandling, høre "bare" IKKE ind under kategorien psykisk sygdom, lige så lidt som et brækket ben er det samme som en blindtarmsbetændelse.

 

Kommentar fra Fernándo Arthur de Mailly
Han har for få hjerneceller til at kunne blive politiker.

 

Kommentar fra Sandy Bech Harrison
"Man operere vel ikke på raske mennesker" Hmm så alle de plastikoperationer der hver dag laves verden over på ellers raske personer, hvad fanden kalder man så det? Større eller mindre næser, små eller store bryster, større eller mindre numser, balleimplantater, indsprøjtninger, hårtransplantationer osv. osv. Alle dem som har behov for disse operationer for at få et bedre selvværd mm. kaster man da heller ikke ind under kategorien "handikappet" eller "psykisk syg". Det drejer sig jo ikke om at "pege fingre" af andre diagnoser, men man skal ikke kalde en gruppe mennesker for noget de ikke er. Ærgerligt det er så svært for andre at forstå.

 

Kommentar fra Ayo-Jessica Isaksen
Jeg kan faktisk godt forstå hans pointe.
Nu vil jeg, til at starte med ikke betegne transkønnethed som en sygdom, men som en lidelse eller tilstand! Som bliver overkommet med hormoner og evt. Operation! Hvis transkønnethed var en psykisk sygdom / psykisk lidelse / psykisk tilstand. Kunne jeg som transkvinde jo bare tage et psykofarmaka, og dermed føle mig som mit fødte køn. Hvilket IKKE er muligt...

 

Kommentar fra Sandi Sørensen
Hej, nu er det jo sådan at det den kære mand snakker om faktisk ikke er transkønnede, eller det er det, men det er ikke det vedkommende er frustreret over.
Det det her går på er at vi skal væk fra sygdoms listen, mens de andre psykisk syge stadig bliver fastholdt på den.
Nu ved jeg ikke præcist hvad der betegner en psykisk lidelse, eller sygdom, men altså jeg vil da godt erkende at jeg er voldsomt frustreret over at blive kaldt psykisk syg, fordi min anatomi ikke er den samme som fx min hjernes.
Jeg føler bestemt med dem som er psykisk lidende af den ene eller anden grund, jeg er bare ikke en af dem.
Håber det gav mening.

 

Kommentar fra Sandi Jazmin Kruse
Hej, efter at have læst artiklen tør jeg godt sige at havde det været en hvilken som helst anden gruppe af mennesker havde vi nok fået samme svar.
Det der bliver skrevet om her er et opråb for psykisk syge, eller rettere mere information om de stakkels mennesker.

Er transkønnethed en psykisk lidelse, eller er den fysisk?
Efter at have talt med en psykiater på Aalborg sygehus, må jeg konkludere at den bestemt er fysisk, hvis det er tilfældet hvorfor er den så på listen over psykiske lidelser?

Det er et spørgsmål jeg heldigvis ikke kan, eller føler mig i stand til at svare på.

Jeg vil til gengæld gerne fortælle hvorfor jeg siger som jeg gør.

Jeg tager for nogen tid siden op og taler med dem på Aalborg sygehus omkring hormoner som jeg nu for at sige det mildt er noget skræmt over, skræmt fordi jeg er vældig glad for mit kønne hoved, og de ting det sætter mig i stand til at gøre.

Nu kan jeg ikke huske i hvilken anledning psykiateren siger som hun gør, men hun siger på et tidspunkt, du har jo en piges hjerne.

Nå, okay tænker jeg så, hjerne, noget fysisk noget. Altså min krop er i uoverensstemmelse med min hjerne, jamen tænker jeg så, altså, hjernen er en del af min biologi, altså min krop, begge dele er vel fysiske, i en eller anden form.
Altså jeg står med et anatomisk problem, ikke et mentalt orienteret problem.
Okay, hvis du er ligeså forvirret som jeg er, så kan jeg faktisk godt forstå dig.

For hvorfor bliver en fysisk ting gjort til en psykisk lidelse?

Okay havde psykiateren sagt, du har en mands hjerne kunne jeg godt forstå problematikken, tror jeg, ikke af jeg af den årsag ville have følt jeg var psykisk syg.

Men så igen, jeg er ikke psykiater, så hvad ved jeg?

Jeg tror bare at der er mange ligesom mig der faktisk er bange for at blive sat i bås med folk med svære psykiske lidelser.

 

Kommentar fra Karen M. Larsen
Out & About har valgt at bringe det som en nyhed, at Ketil Wathne Rasmussen de Andrade, der er bestyrelsesmedlem hos partiet de Nye Borgerlige i Gentofte og i øvrigt homoseksuel, på sin Facebook profil har en opdatering hvor han kritiserer kampen for at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. (Ketil Wathne Rasmussen de Andrade har postet sit indlæg på Out & Abouts Facebookside, red.) Hans argumentation for at det er en dårlig ide er, at denne kamp bidrager til at stigmatisere psykisk syge og at transkønnethed med rette kan betegnes som en sygdom.

Dette er et følelsesladet emne, og når man debatterer sådanne emner er det en god ide at lægge ud med at få klarlagt hvad vi mener med de begreber vi taler om. I denne her sammenhæng er det oplagt at se på begreberne ”transkønnet” og ”psykisk sygdom”.

Selvom vi sjældent tænker på det i LGBT sammenhænge så er udtrykket ”transkønnet” faktisk ret nyt. Det får først rigtigt fodfæste i USA i 19990’erne og i Danmark slår det først igennem efter år 2000. Hvad det vil sige at være transkønnet og hvem der hører til under denne betegnelse er faktisk ikke helt nemt at få hold på. Det er mit indtryk, at der blandt transkønnede hersker forskellige holdninger om dette spørgsmål, men det er i mine øjne mest rimeligt at sige, at man er transkønnet hvis man betegner sig som sådan, og at dem der gør det ofte siger, at det køn de fik tildelt ved fødslen ikke svarer til deres kønsidentitet.

At betegne sig selv som transkønnet udløser ikke en psykiatrisk diagnose i det danske sundhedssystem og det er i mine øjne derfor et (politisk forståeligt) argumentationskneb at påstå, at transkønnede i Danmark bliver sygeliggjorte af sundhedssystemet. Faktisk er det meget svært at få diagnosen ”transseksualisme” som er den, der er stridens kerne. Det er ikke en diagnose som Systemdanmark smider i nakken på de transkønnede, det er tvært imod en diagnose som sundhedsvæsenet har været meget nærig med. Indtil videre er det nemlig kun et lille mindretal af dem, der har søgt om at få den, der faktisk har fået den stillet.

Grunden til at nogle transkønnede har søgt at få denne diagnose er typisk at den indtil indførelsen af loven om juridisk kønsskifte var forudsætningen for at kunne skifte juridisk køn, og at den forsat er forudsætningen for at kunne få kønskorrigerende/kønsbekræftende behandling. Da det imidlertid langt fra er alle transkønnede som ønsker en sådan behandling må man sige, at det danske sundhedssystem (kun) betegner det stærke og vedvarende ønske om og behov for en sådan behandling som en psykisk lidelse. Og at det så igen kun er en lille del af dem, der siger at de har dette ønske og behov, som systemet vil tro på.

Det næste begreb vi bliver nødt til at se på er begrebet ”psykisk sygdom”. Hvad vil det sige at være psykisk syg? Når man tænker over det er det faktisk ikke helt nemt at sætte ord på! Der kan dog ikke være nogen tvivl om at der i vores samfund er en tendens til at sætte psykisk sygdom lig med noget forkasteligt, som når man f.eks. betegner en adfærd som ”syg”. Og når selve spørgsmålet om hvorvidt behovet for kønskorrigerende/kønsbekræftende indgreb skal kunne udløse en psykiatrisk diagnose gøres til et politisk spørgsmål, så skyldes det jo bl.a. en berettiget antagelse om at psykiatriske diagnoser er stigmatiserende.

Men når dette nu er tilfældet burde samfundet så ikke helt afskaffe de psykiatriske diagnoser? Burde vi så ikke se dem der i dag har en psykiatrisk diagnose som medmennesker med særlige udfordringer frem for syge mennesker? Jeg synes ikke, at vi kan komme udenom, at Ketil Wathne Rasmussen de Andrade har ret i at kampen mod ”sygeliggørelsen af transkønnede” sker på bekostning af alle de mange andre mennesker, der i dag har en psykisk diagnose. Men det som han overser er, at det er ganske typisk for identitetspolitiske kampe at man udelukkende ser på sin egen gruppes behov og interesser og ”lader Fanden tage resten”. Her er de transpolitiske aktivister ikke anderledes end f.eks. de homoseksuelle i forhold til deres kampe.

Der kan ikke være nogen tvivl om at det bliver en transpolitisk dans om normalitetens varme grød når diverse transpolitiske aktører skal argumentere for at transkønnede med et stærkt ønske om kønskorrigerende/kønsbekræftende medicinske og kirurgiske indgreb på den ene side skal have del i de privilegier der er forbundet med at have en sygdom når man lever i en velfærdsstat – nemlig gratis behandling – samtidigt med at man ikke vil have det stigma der i vores samfund er forbundet med at blive betegnet som syg. Her vil man nok bl.a. fremføre, at de transkønnede der har et behov for behandling kæmper med et rent fysisk problem.
Man vil med andre ord udnytte det forhold, at der er i vores samfund er mere prestige forbundet med at have et fysisk sundhedsproblem frem for at have et psykisk sundhedsproblem. Endnu engang vil man altså træde nedad (f.eks. på folk med ADHD eller spiseforstyrrelser) i kampen for at komme op ad normalitetsstigen. Og på denne måde vil man gøre nøjagtigt det samme som homoseksuelle har gjort i de sidste årtier, nemlig forsøge at blive anerkendt som normal ved at afgrænse sig fra dem som majoritetssamfundet ”ikke vil lege med”.

 

Out & About siger tak for de mange kommentarer, og håber, at de kan være med til, at vise hvor kompleks og dybt personligt et emne transkønnethed er. Denne artikel bliver delt på vores Facebookside, hvor du er velkommen til at fortsætte debatten.

Log ind for at skrive kommentarer
 

OAonline.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på vores website, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere om cookies